YAĞMUR SUYU BORU ÇAPI HESABI

Program Listesine Dön

A => Çatı alanı + Balkon alanı (m²) :

Şehir :

Çatı Tipi :

B => Yağmur Borusu Adedi :
r => Seçilen Bölge İçin Yağış Şiddeti (Lt/(sn x ha)):

φ => Seçilen Çatı Tipine Göre Yağmur Boşaltma Faktörü :

Qr = (A x r x φ) / B => Hesaplanan Su Debisi (Lt/sn) :


Hesaplanan Düşey Yağmur Suyu Borusu Çapı :


Kaynak:

1- MMO/Sıhhi Tesisat Proje Hazırlama Esasları

2- Ömer KANTAROĞLU, Sıhhi Tesisat Teknolojisi

3- EN 12056-3-2000